Voortgang

3 november 2017

Er is vanaf het begin van de zomervakantie hard gewerkt door M. van der Spek Hoveniers aan ons schoolplein. Met name de laatste weken voor de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw is er met man en macht gerend om het schoolplein tijdig af te krijgen. Het is gelukt. Vanaf begin oktober kwamen de Scheveningsche hulpouders er bij: Jeff voor het zware beton- en metselwerk, Eddy voor wateraansluitingen, Rob voor de prachtige kippenren, Esther voor het snoeiwerk, andere Jeff, Joris, Andrea, Rutger-Jan voor schilderwerk, Sonja voor het konijnenhok, Hans voor het vogelhotel, Alwin voor het grondwateronderzoek, Robert voor de elektra, en diverse sjouwers. De geiten waren de eerste echte gebruikers van het plein op 26 oktober. Op maandag 30 oktober is het groene generatieplein door leerlingen en ouders in gebruik genomen. Vanaf die dag is het plein toegankelijk voor iedereen. Op vrijdag 3 november heeft de formele oplevering plaatsgevonden. En dat is gevierd met taart én een mooi cadeau van M. van der Spek Hoveniers: een prachtige houten bankstel.

In november worden de laatste opleverpunten weggewerkt. En de komende tijd vragen we een ieder om al het glas in de grond op te ruimen. Dat glas is afkomstig – niet van de afgelopen sloop maar – van de sloop daarvoor. Doordat de grond geroerd is blijkt er angstaanjagend veel glas in de grond te zitten. Help mee!!!

3 juli 2017

“Het is gelukt, er is veel geld binnen, in de zomervakantie is de schop de grond ingegaan en worden de bomen geplant. Het nieuwe plein gaat er komen!”, vertelt een trotse Joris Hoogerwerf, voorzitter van Stichting Vrienden van het Volle Leven. Hij heeft het afgelopen jaar met veel enthousiasme en inzet leidinggegeven aan de fondsenwerving voor en aanbesteding van het nieuwe schoolplein.

Fantastisch dat het plein er gaat komen, hoeveel geld is er opgehaald?

“Om het schoolplein in alle details aan te leggen zoals onze architect Esther Vlasveld dat voor ogen heeft, is er ruim €226.500 nodig. Hiervan nemen De Haagse Scholen en Het Volle Leven ieder €75.000 voor hun rekening. De school heeft hier de afgelopen jaren €50.000 voor gespaard en een subsidie van €25.000 ontvangen van Fonds 1818. Door de Vrienden van Het Volle Leven is inmiddels ruim €76.500 ingezameld. Daarmee leggen we alle basis zaken en vele andere mooie dingen van het schoolplein aan.”

Waar komt dat geld eigenlijk vandaan?

“Er is veel georganiseerd en gedaan. Kinderen hebben flessen op gehaald, er was een bazaar, een kerstmarkt, het pleinfeest, de kledingverkoop. Stuk voor stuk activiteiten waar vele ouders en kinderen zich voor hebben ingezet. Vergeet ook niet de donaties, de zakelijke sponsoren en een dikke subsidie van Stichting Initiatief op Scheveningen. Vlak voor de zomervakantie hebben we nog een zeer succesvolle crowdfunding campagne georganiseerd en hebben we nog een mooie subsidie van het Hoogheemraadschap Delftland binnengehaald. Daarnaast heeft ook de Ouderraad van het Volle Leven een substantiële bijdrage gedaan. Echt petje af en complimenten voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen.”

Het geld was binnen en toen?

“Ja, dan denk je bijna dat je er bent, maar dan begint nog een lastige klus: het vinden van iemand die het allemaal wil en kán bouwen, het vergelijken van offertes en het passen en meten tot budget en kosten op elkaar passen. Om gelijktijdig de nieuwbouw en het schoolplein in gebruik te nemen hebben we vanaf maart offertes opgevraagd, en toen hadden we nog lang niet al het geld bij elkaar. Daarom hebben we het schoolplein in verschillende onderdelen geknipt, die afzonderlijk aan te leggen en te betalen zijn. Na veel onderhandelingen en afstemrondes met alle betrokkenen over hun bijdrage hebben we uiteindelijk half mei een aantal opdrachten verleend aan M. van der Spek Hoveniers.

Als je terugkijkt op het ’project schoolplein’, wat springt eruit voor jou?

“Wat mij het meeste raakt, is de betrokkenheid van de ouders en kinderen en de verbinding die het gecreëerd heeft op school. Iedereen van leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten, oud-leerlingen, subsidieverleners tot Scheveningse ondernemers hebben op hun geheel eigen wijze hun bijdrage geleverd. Grote bedragen, kleine bedragen, tijd, inzet, kennis, advies, loterijprijzen, ruimte, materialen, je kan het zo gek niet bedenken. Mensen hebben commitment getoond om een gezamenlijk doel te bereiken. Dat is gelukt en daarvoor maak ik naar al diegenen die zich hebben ingezet een hele diepe buiging.”

6 juni 2017

Aan het begin van het schooljaar hebben we de kosten voor ons schoolplein ingeschat op minstens € 120.000. Dat bedrag zou worden betaald door school zelf – € 50.000 gespaard en € 25.000 subsidie van Fonds 1818 – en door de Vriendenstichting, die de resterende € 45.000 als initieel doel van het inzamelingsproject gesteld had.

Voor deze € 120.000 zouden we de basis kunnen aanleggen – niet het hele ontwerp. Het geweldige nieuws is dat er gaandeweg meer geld is binnengekomen, en er naast die basis dus meer onderdelen uit het ontwerp gerealiseerd kunnen worden. Maar ook bleek dat de werkelijke kosten voor het schoolplein hoger zijn dan ingeschat. De prijzen liggen hoger dan gedacht, er zijn zaken over het hoofd gezien en eerder niet meegerekend, en er is werk van de nieuwbouw/Stichting De Haagse Scholen overgenomen. Vele overleggen, kostenramingen, offertes en onderhandelingen verder is het plaatje nu als volgt.

De realisatiekosten van het schoolplein – van gevel tot hek – zijn gestegen naar € 226.500.

– De Stichting De Haagse Scholen betaalt € 75.000 voor het overgenomen werk

– School bekostigt zelf de hierboven genoemde € 75.000

– De Vriendenstichting heeft momenteel maar liefst € 76.500 voor realisatie ingezameld (bedankt!)

Dat is veel meer dan in eerste instantie gedacht en dat is natuurlijk waanzinnig fantastisch. Daarmee kunnen bijna alle onderdelen uit het volledige schoolplein-ontwerp gerealiseerd worden. Toch staan er nog altijd onderdelen op de wensenlijst voor het geval er nog meer geld gedoneerd wordt, zoals bijvoorbeeld een supervet klauterparcours, gemaakt van reeds gekapte Haagse bomen.

Momenteel is het ingezamelde realisatie-geld van de Vriendenstichting afkomstig van de SIOS-subsidie (€ 27.500), donaties (groot)ouders en kinderen (€ 17.000), PleinFeestje (€ 10.000), sponsoren (€ 8.500), zakelijke vrienden (€ 4.000), acties: Jantje Beton lotenverkoop (€ 4.000), bazaar (€ 3.500), en overige acties (€ 2.000). Er is zelfs al meer geld ingezameld, maar dat geld is bedoeld voor respectievelijk voorbereiding en programmering na ingebruikneming van het schoolplein. De totale SIOS-subsidie is € 34.500, waarvan dus € 27.500 wordt ingezet voor de realisatie en € 7.000 voor programmering.

Het schoolplein komt er. Met nog meer geld is nog meer mogelijk. Alle donaties tot de zomervakantie worden ingezet voor ons schoolplein.


2 juni 2017

“Het is gelukt, er is veel geld binnen, in de zomervakantie gaat de schop de grond in en worden de bomen geplant. Het nieuwe plein gaat er komen!”, vertelt een trotse Joris Hoogerwerf, voorzitter van Stichting Vrienden van het Volle Leven. Hij heeft het afgelopen jaar met veel enthousiasme en inzet leiding gegeven aan de fondsenwerving voor en aanbesteding van het nieuwe schoolplein.

Fantastisch dat het plein er gaat komen, hoeveel geld hebben jullie nu opgehaald?

“Om het schoolplein in alle details aan te leggen zoals onze architect Esther Vlasveld dat voor ogen heeft, is er ruim € 226.500 nodig. Hiervan nemen De Haagse Scholen en Het Volle Leven ieder € 75.000 voor hun rekening. De school heeft hier de afgelopen jaren € 50.000 voor gespaard en een subsidie van € 25.000 ontvangen van Fonds 1818. Door de Vrienden van Het Volle Leven is inmiddels ruim € 76.500 ingezameld. Daarmee leggen we alle basis zaken en vele andere mooie dingen van het schoolplein aan.”

Waar komt dat geld eigenlijk vandaan?

“Er is veel georganiseerd en gedaan. Kinderen hebben flessen op gehaald, er was een bazaar, een kerstmarkt, het pleinfeest, de kledingverkoop. Stuk voor stuk activiteiten waar vele ouders en kinderen zich voor hebben ingezet. Vergeet ook niet de donaties, de zakelijke sponsoren en een dikke subsidie van Stichting Initiatief op Scheveningen. Echt petje af en complimenten voor iedereen die hieraan heeft
bijgedragen.”

Het geld was binnen en toen?

“Ja, dan denk je bijna dat je er bent, maar dan begint nog een lastige klus: het vinden van iemand die het allemaal wil en kán bouwen, het vergelijken van offertes en het passen en meten tot budget en kosten op elkaar passen. Om gelijktijdig de nieuwbouw en het schoolplein in gebruik te nemen hebben we vanaf maart offertes opgevraagd, en toen hadden we nog lang niet al het geld bij elkaar. Daarom hebben we het schoolplein in verschillende onderdelen geknipt, die afzonderlijk aan te leggen en te betalen zijn. Na veel onderhandelingen en afstemrondes met alle betrokkenen over hun bijdrage hebben we uiteindelijk half mei een aantal opdrachten verleend aan M. van der Spek Hoveniers. Voor een aantal wel gewenste onderdelen hebben we nog geen opdracht gegeven. Als er nog geld voor de zomer gedoneerd wordt, kunnen we die misschien alsnog realiseren.”

Er kan dus nog gestort worden?

“De afgelopen weken hebben nog een flinke eindsprint ingezet. Via de SIOS-stemming hebben we nog € 4.500 ontvangen en ook de Ouderraad van het Volle Leven heeft nog een substantiële bijdrage gedaan. Daarnaast loopt er nog een subsidie-aanvraag, proberen we sponsoren te vinden via een menukaart met schoolpleinonderdelen en hebben we een korte hevige crowdfunding-campagne tot de zomervakantie. We hopen dat we dan alle onderdelen gefinancierd krijgen zodat deze nu meteen aangelegd worden. Als je nog een bijdrage wilt leveren, graag!”

Ook de Ouderraad heeft bijgedragen?

“Ja, dat was een hele welkome aanvulling.” Rutger-Jan Hebben, voorzitter van de Ouderraad, vertelt verder: “De afgelopen jaren heeft de Ouderraad steeds een beetje geld overgehouden. Dit kwam omdat er activiteiten gesponsord werden en wij geld verdienden met de verkoop van hapjes en drankjes. Wij wisten natuurlijk al lang dat er geld nodig zou zijn voor een nieuw schoolplein. Door de financiële meevallers hebben we langzaam gespaard. Hierdoor kunnen wij € 10.000 bijdragen aan de dierenwei op het nieuwe schoolplein. Wij zijn heel blij dat op deze manier het geld dat door de ouders is samengebracht op een goede en duurzame wijze wordt ingezet voor onze kinderen.”

Joris, als je terugkijkt op het ’project schoolplein’, wat springt eruit voor jou?

“Wat mij het meeste raakt, is de betrokkenheid van de ouders en kinderen en de verbinding die het gecreëerd heeft op school. Iedereen van leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten, oud-leerlingen, subsidie-verleners tot Scheveningse ondernemers hebben op hun geheel eigen wijze hun bijdrage geleverd.
Grote bedragen, kleine bedragen, tijd, inzet, kennis, advies, loterij-prijzen, ruimte, materialen, je kan het zo gek niet bedenken. Mensen hebben commitment getoond om een gezamenlijk doel te bereiken. Dat is gelukt en daarvoor maak ik naar al diegenen die zich hebben ingezet een hele diepe buiging. Dank jullie wel!”


5 april 2017 – Voortgang realisatie schoolplein

Een bazaar, een feest, een flessen-inzamelactie, donaties, mooie bedragen van sponsors en afgelopen weekend weer een kledingbeurs: met dank aan jullie is er al een prachtig bedrag opgehaald voor het groene schoolplein dat voor onze kinderen ontworpen is. Inmiddels komt de haalbaarheid van al die toekomstplannen behoorlijk in zicht.

Groter en groter

Ondertussen is het project groter en groter geworden. Een deel van het werk dat Stichting De Haagse Scholen voor onze nieuwbouw zou uitvoeren – en nog steeds ook betaalt – is namelijk bij ons neergelegd. In goed overleg en met goede redenen: als we het plein op een veilige en verantwoorde manier, voor een goede prijs en op tijd opgeleverd willen krijgen, dan is het efficiënter als school samen met de Stichting Vrienden van Het Volle Leven een aannemer/hovenier vindt die het ontwerp realiseert.

De winnende partij

Dat betekent dat directeur Richard Young, Joris Hoogerwerf (voorzitter van de Stichting Vrienden van het Volle Leven en vader van Imme en Marcus) en Esther Vlasveld (architect, ontwerper van het plein en moeder van Thimo en Sven) iedere week met allerlei partijen aan tafel zitten om te overleggen. Over wie wat gaat wat doen en wanneer, aansprakelijkheid, veiligheid, de verdeling van de verantwoordelijkheden en alles wat het project verder met zich meebrengt. Deze maand worden de offertes beoordeeld van een viertal gegadigde aannemers/hoveniers die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van schoolpleinen. In april wordt de keuze gemaakt. Met de winnende partij wordt het plan dan zodanig gekneed dat budget, ontwerp en uitvoering naadloos op elkaar aansluiten.

Iedereen timmert mee

Alle betrokken partijen en personen staan in de “meewerkstand” en daardoor zit de vaart er nu goed in. Ter indicatie: de projectleider van de nieuwbouw namens DHS timmert persoonlijk en vrijwillig een nieuw konijnenhok voor de dierenwei; de nieuwe burgemeester van Den Haag Pauline Krikke en Eerste Kamerlid namens Partij voor de Dieren Christine Teunissen hebben aangegeven bij de opening van het nieuwe groene schoolplein te willen zijn. We sturen aan op een enorm succes.

De sterke wens is dat het nieuwe schoolplein klaar is als de nieuwbouw in gebruik genomen wordt. De werkzaamheden aan het nieuwe schoolplein zullen 2 tot 3 maanden duren. Er wordt daarom naar verwachting meteen na de zomervakantie gestart. Tijdens de aanleg van het schoolplein zullen we weer een beroep doen op ouders die het leuk vinden om ook letterlijk hun steentje bij te dragen. Denk aan dierenhokken timmeren, helpen met planten, schilderen of koffie uitdelen: alle beetjes helpen! We hopen van deze bouwfase opnieuw een gezamenlijke inspanning te maken van ouders en Scheveningers, zodat het echt óns plein wordt. Dat gaat ongetwijfeld lukken. Aanmelden kan al via info@vriendenvanhvl.nl – details volgen!

Meer weten?

Wil je meer weten over de financiering, het huidige ontwerp of het aanbestedingsproces van het nieuwe schoolplein? Of kun je een bijdrage leveren (financieel of in natura)? Neem dan contact op met Richard Young (r.young@hetvolleleven.nl), Joris Hoogerwerf (info@vriendenvanhvl.nl) of Esther Vlasveld (esther@studioevo.nl).