Winst en beloning

Winst en beloning

  • De stichting beoogt niet het maken van winst.
  • Bestuurders hebben geen recht op beloning doch kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.
  • De stichting heeft geen betaald personeel in dienst.