Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Volle Leven bestaat uit:

Rob Jansen (voorzitter)
Matthijs Collard (secretaris)
Kim van Ooi (penningmeester)

Adresgegevens

Het postadres (en bezoekadres) van de Stichting Vrienden van Het Volle Leven is:

Stichting Vrienden van het Volle Leven
Maaswijkstraat 13
2586 CA  Den Haag

Het post- en bezoekadres van de openbare basisschool Het Volle Leven is:

obs Het Volle Leven
Rijslag 21
2587 BB  Den Haag

www.hetvolleleven.nl

Winst en beloning

  • De stichting beoogt niet het maken van winst.
  • Bestuurders hebben geen recht op beloning doch kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.
  • De stichting heeft geen betaald personeel in dienst.