Projecten

Korte termijn

Het belangrijkste project dat op korte termijn gerealiseerd moet worden is de financiering van het nieuwe schoolplein. De concrete aanleiding zal waarschijnlijk ook het meest tot de verbeelding spreken bij ouders en mogelijk sponsoren.

Lange termijn

Daarnaast wordt gedacht aan gastlessen, schoolshirtjes etc. Ten behoeve van de fondsenwerving en de verwachtingspatronen van de school wordt de prioriteitenlijst jaarlijks geactualiseerd. Het bestuur heeft hierover overleg met de MR en de directie.