Stichting

Openbare basisschool Het Volle Leven is een school in het hart van Scheveningen waar meer dan 600 Scheveningse kinderen met plezier naar toe gaan. Naast het verplichte curriculum zorgen actieve ouders en leerkrachten voor extra activiteiten en voorzieningen waardoor de kinderen als ze de school verlaten terug kunnen kijken op een fantastische tijd.  Ook dragen deze inspanningen bij aan een grote verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten onderling.

De school groeit en de budgetten staan onder druk. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden de reguliere buitenschoolse activiteiten betaald. Financiering voor meer structurele voorzieningen is nog niet voorhanden. In het schooljaar 2016-2017 is er aan de Rijslag een nieuw schoolgebouw verrezen dat 30 oktober 2017 in gebruik genomen is. De prachtige ligging in het groen biedt ook veel ruimte voor de kinderen om te spelen en te leren.  De financiering van dit moois maakte helaas geen deel uit van de bouwbudgetten.  Vanuit deze noodzaak is een oud idee van Rutger-Jan Hebben, Joris Hoeboer, Joris Hoogerwerf, Jeffrey de Neef en Hielke Venema nieuw leven ingeblazen: de oprichting van een Stichting Vrienden van Het Volle Leven Scheveningen.

De doelstelling van de stichting is de financiering van activiteiten en voor voorzieningen ten behoeve van de openbare basisschool Het Volle Leven. De belangrijkste inkomstenbronnen van de stichting zijn donaties, sponsorbijdragen en subsidies. Actieve fondsenwerving en vergroting van de betrokkenheid van ouders, oud-leerlingen en oud-leerkrachten zijn belangrijke middelen om geld in te zamelen.

Vrienden van Het Volle Leven op Facebook

Heb je onze facebookpagina nog niet geliked? Ga dan snel naar www.facebook.com/vriendenvanhvl/ en klik op ‘vind ik leuk’!

Je blijft dan altijd op de hoogte van de laatste stand, nieuwe ontwikkelingen, acties en evenementen.