Ontwerp schoolplein

“Een uitdagend en natuurlijk speelplein, passend bij de visie van de school en bij de prachtige locatie en het nieuwe gebouw”.

Centraal in het ontwerp staat de grote luie tribunetrap tegenover de nieuwe hoofdentree, gemaakt van gerecyclede stoeptegels en stenen. Dit is dé plek voor bijvoorbeeld het zomerfeest, de doe‐eens‐wat‐leuks‐show of een toneelvoorstelling, of gewoon om heerlijk in de zon te zitten of op en neer te rennen en springen. Via de trap kom je op “het bovenplein”. Midden in het gebied, tussen de nieuwbouw en de oudbouw, ligt dit hoger gelegen plein van natuurlijke waterdoorlatende materialen, met daarnaast een glooiende groene bloemenweide. Hiermee is de groenzone vergroot en verbeterd, en verstening tegengegaan.

Door verschillende plekken en elementen te maken is er voor ieder wat wils, zonder het spel vooraf te definiëren. Er is zoveel mogelijk gewerkt met natuurlijke materialen en met gerecyclede materialen van het terrein zelf of uit de omgeving. In het plan is het hoogteverschil – zo’n 2,5 meter tussen de Rijslag en de begane grond van het gebouw – ingezet om het gebied uitdagender en gevarieerder te maken, door paadjes, glijbanen en natuurlijk de grote tribunetrap.

Thema´s

Het ontwerp is in thema´s opgesplitst. De basis bevat de essentiële onderdelen; de thema´s zijn aanvullingen, die naarmate het budget groeide werden toegevoegd aan de uitvoering. De volgende thema´s worden onderscheiden: sport en spel, bosplein en ontdektuin. In vogelvlucht zijn hieronder de belangrijkste ontwerp-eigenschappen beschreven, inclusief foto´s voor een impressie van het resultaat.

Basis

 • Entreeplein bestraten met gebruikte betontegels;
 • Klinkerpad van Rijslag naar entreeplein;
 • Grondkeringen om hoogteverschillen te overbruggen;
 • Aanleg tribunetrap;
 • Aanleg bovenplein voorzien van halfverharding (waterdoorlatend);
 • Aanleg paden en fietsenstalling met halfverharding (waterdoorlatend);
 • Aanleg kas, groenstrook en dierenwei.

Het entreepad loopt vanaf de Rijslag langs het bovenplein naar beneden. Bovenaan het plein staan een grote schommel en duikelrekken tussen de bomen. Op het entreeplein heeft het “oude” kleuter-klimrek weer een plekje gekregen, en natuurlijk de dierenweide en de kas. In de dierenweide zijn een geitenstal, konijnenhok, kippenren en een bijzonder insecten- en vogelhotel te zien. De tribune verbindt het entreeplein met het bovenplein. Alle stoeptegels zijn gerecycled materiaal, deels met oude belijning van het verkeersplein, die nu een soort mozaïek vormen. Boomstammen uit de omgeving zijn gebruikt om het terrein terrasvormig in te richten. De beplanting ertussen zal op termijn het talud nog beter vasthouden.

Thema Sport en spel

 • Locatie sportplein (of achterplein): ca. 400 m2 betontegels, gelegen direct naast het gebouw en de gymzaal, goede toegang vanuit de buurt;
 • Locatie entreeplein: tribunetrap en bovenplein, bestrating met gerecyclede betontegels, stenen en halfverharding.

Er zijn twee plekken waar het element ‘sport en spel’ de nadruk heeft. De eerste en meest toegankelijke is naast de gymzaal gelegen, hier is een drietal sportvelden met belijning aangeduid. De andere plek wordt gevormd door het entreeplein, het bovenplein en de tribune ertussen. Type sport en spel is hier minder gedefinieerd; de tribunetrap zelf nodigt uit tot rennen en bewegen en op het entreeplein mogen de kinderen fietsjes en ander materiaal gebruiken.

Thema Bosplein

 • Locatie ca. 800m2 licht hellend terrein langs bosrand;
 • Asfaltpaden zijn vervangen door halfverharding;
 • Klimrekken, rioolpijp, speelbosjes;
 • Klauterparcours.

De grotere kinderen kunnen zich hier helemaal uitleven. Klimmen en bouwen, maar ook hangen, kletsen en verstoppen. Er is zo veel mogelijk gewerkt met natuurlijke materialen met zo min mogelijk onderhoud. Een verhoogde bak met beplanting langs de kleuterlokalen zorgt dat de kleuters een eigen plekje hebben en niet gestoord worden. De bestaande bosjes werden gesnoeid tot een doolhof. Het houten klauterparcours werd grotendeels van gekapte bomen uit de omgeving gemaakt. Een superbrede glijbaan geeft toegang tot de entree.

Thema Ontdektuin

 • Ca 1.000 – 1.500 m2 beschikbare grond op groen talud;
 • Locatie: gelegen in de groenzone, nabij kinder- en buitenschoolse opvang.

De ontdektuin is er vooral voor de jongste kinderen, maar ook de rest van de kinderen uit de onderbouw kunnen hier volop ontdekken. De ontdektuin is ingericht met lage begroeiing, zodat er overzicht is voor de leerkrachten en er voor de kinderen voldoende verstop- en struinplekken zijn. Een avonturenpad voert over boomstammetjes en schelpen, langs geurende planten, een stoer houten klimrek. Er zijn afgebakende perken met planten die de beleving prikkelen en de biodiversiteit vergroten, maar ook ruige bosjes waar doorheen gerend mag worden. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het bestaande talud (hoogteverschil) in het terrein. Dit is terrasvormig aangelegd om uitspoeling te voorkomen. Er is een waterpomp om mee te spelen en om de planten in de groenzone water te kunnen geven, het water stroomt door een stenen waterloop door het terrein. Onderaan de waterloop in het grasveld ligt een drassige zone waar het water naartoe stroomt: een wadi. Hier kan ook na hevige regenval het water rustig infiltreren.

Met dank aan Esther Vlasveld (Studio EVO)