Schoolplein in vogelvlucht

Link: Openbaar verslag realisatie schoolplein obs Het Volle Leven

Het schoolplein vóór de verbouwing

Het schoolplein was voor de sloop en nieuwbouw van het schoolgebouw een groot kaal en leeg terrein. Grote delen van het terrein waren bestraat met stoeptegels en langs de rand van het terrein lag een zanderige “groenstrook” met bomen, kapot gelopen gras en gemeentegroen. Ondanks de enorme ruimte die de kinderen tot hun beschikking hadden, was er weinig te doen; stenen, zand, bladeren en een paar kapotte speeltoestellen – het gebied was flink verschraald door de jaren heen. Het talud, “de groenzone” tussen Rijslag en het schoolplein, was platgestampte aarde geworden die bij elke forse regenbui zorgde voor een modderige overstroming van het schoolplein.

Aanleiding

De directe aanleiding voor het nieuwe schoolplein was de sloop en nieuwbouw van het schoolgebouw. Nieuwbouw van de school creëerde de kans en de noodzaak om het schoolplein ook opnieuw in te richten. Door de hogere nieuwbouw kwamen er meer vierkante meters terrein vrij dan voorheen. Met pijn en moeite zou dit uit het nieuwbouw-budget deels bestraat kunnen worden.

De nieuwbouw van een school wordt gefinancierd door de Rijksoverheid, maar het schoolplein niet. Daarvoor is enkel een beperkt bedrag beschikbaar ten behoeve van bestrating – een standaard bedrag, ongeacht de grootte van een terrein. Onze school heeft echter een veel groter schoolplein dan andere scholen. Een geweldige kans maar ook een financiële last voor de school.

Het doel van het schoolplein

Zo´n groot schoolplein midden in de stad, daar was veel meer uit te halen dan de oorspronkelijke kaalslag. De wens was het terrein op een duurzame, groene en generatievriendelijke manier in te richten, zodat verschillende generaties Scheveningers er kunnen bewegen, elkaar ontmoeten en genieten van de activiteiten die worden georganiseerd. Voor de schoolkinderen wilden we een variatie aan spel mogelijk maken, niet vooraf gedefinieerd; ze moeten kunnen struinen en ontdekken, klimmen en voetballen, rennen en chillen. Het Volle Leven staat behalve voor goed onderwijs ook voor betrokkenheid bij omgeving en natuur. De dierenweide en natuurbeleving zouden weer gepaard moeten gaan met spel en ontspanning.

Aanpak

In 2014 werd steeds duidelijker dat er nieuwbouw op de agenda stond. Toen gaandeweg bleek dat vanuit het Rijk slechts geld gegeven zou worden voor een beperkt aantal vierkante meters stoeptegels, is in november 2015 een groep ouders bij elkaar gekomen om na te denken over vergroting van het schoolplein-budget. Dit heeft in juni 2016 geleid tot de oprichting van de Stichting Vrienden van Het Volle Leven, die zich in het schooljaar 2016/2017 richtte op het verkrijgen van subsidies en het betrekken van sponsoren en donateurs middels allerlei acties. De school kreeg zelf eerder al een subsidie van Fonds1818 toegezegd voor het schoolplein, en de afgelopen jaren is geld gespaard vanuit de overblijfbijdragen.

Daarnaast werd door een werkgroep van leerlingen, leerkrachten en ouders gewerkt aan de wensen en eisen waaraan het nieuwe schoolplein moest voldoen. Dit heeft geleid tot het uiteindelijke ontwerp van architect Esther Vlasveld (Studio EVO), moeder van twee kinderen die op Het Volle Leven naar school gaan. Vanzelfsprekend heeft continue afstemming plaatsgevonden tussen vriendenstichting en werkgroep, om ontwerp en budget op elkaar af te stemmen.

Gelijktijdig is samen met en in opdracht van schooldirecteur Richard Young gewerkt aan de onderhandelingen met Stichting De Haagse Scholen (DHS) over verdeling van verantwoordelijkheden, werkzaamheden (en kosten), de selectie van aannemers, de aanbesteding van het werk, de begeleiding van de realisatie en de organisatie van vrijwillige handige ouders en nog veel meer. De offertes van mogelijke ervaren schoolpleinbouwers werden al in maart 2017 vergeleken. In mei 2017 is de basisopdracht gegeven aan M. van der Spek Hoveniers; voornamelijk omdat ze de beste kwaliteit aanboden en het meeste inlevingsvermogen voor de schoolplein-wensen toonden. De realisatie van het schoolplein is gestart medio juli 2017, aan het begin van de zomervakantie. In oktober hebben vele vrijwillige ouders de dierenwei gerealiseerd: betonvloer, metselwerk, elektra, waterleiding, stal, kippenren en konijnenhok.

De reacties 

In aanloop naar de ingebruikname-datum op 30 oktober 2017 is er veel gecommuniceerd met omwonenden en ouders. Regelmatig verschenen er berichten op facebook met foto´s waarin de voortgang zichtbaar was. Toen op maandagochtend 30 oktober 530 leerlingen en minstens zoveel ouders het schoolplein op stroomden was de verbazing groot. Iedereen wist uiteraard van het schoolplein-project, de meesten hebben meegedaan met acties, gedoneerd of gesponsord, maar daadwerkelijk zien hoe het geworden is, is andere koek.

Kinderen vertellen voor de camera´s van TV West en Stadsdeeljournaal Scheveningen hoe waanzinnig blij ze zijn met dit schoolplein, op Facebook tonen vele ouders zich blij én trots op wat wij met z´n allen voor elkaar hebben gekregen. Kinderen kruipen met z´n allen in de nestschommel , hangen in groten getale aan de waterpomp en er staat iedere pauze een ware rij voor het klauterparcours. De zanderige voeten en vieze broeken nemen we graag voor lief. Een kleuterjuf geeft na twee weken al aan dat de kinderen in de klas rustiger zijn na het buitenspelen dan voorheen, toen ze op een klein betegeld plein speelden.

Het saamhorigheidsgevoel onder de ouders is nog nooit zo groot geweest. Schoolbestuur en leerkrachten delen in dat gevoel. In een tijd waarin de werkdruk hoog is, is het fijn als deskundige vrijwillige ouders hun krachten bundelen en het schoolbestuur en de leerkrachten ontlasten. “Wij hebben het mooiste schoolplein van Nederland” is het overheersende gevoel.