Financiering schoolplein

Het nieuwe schoolplein is betaald door stichting De Haagse Scholen, obs Het Volle Leven en de Stichting Vrienden van Het Volle Leven. Voor het volledige verslag kunt u deze link volgen: Openbaar verslag realisatie schoolplein obs Het Volle Leven

Openbare basisschool Het Volle Leven

De financiering begon met de aanvraag en toezegging van de Fonds1818-subsidie ter hoogte van 25.000 euro. Dat is aangevuld met het gespaarde bedrag uit de overblijfbijdragen, ter hoogte van 50.000 euro.

Stichting De Haagse Scholen (DHS)

DHS zou bij de oplevering van de nieuwbouw het schoolplein achterlaten zoals het was aangetroffen bij aanvang van de nieuwbouw, mits dat veilig gebruikt kon worden door de leerlingen ten tijde van ingebruikname. DHS beschikte in maart 2017 over een budget van 45.000 euro dat hiervoor ingezet kon worden.

Obs HVL heeft aangedrongen op DHS’ financiële verantwoordelijk voor het opleveren van een veilig schoolplein, dat tenminste teruggebracht zou worden tot wat er al was voor de sloop. Achterstallig onderhoud moest ingehaald en objecten die hun functie verloren hadden als gevolg van de sloop en nieuwbouw, verwijderd. DHS was het hier gelukkig mee eens, en besefte dat het restbudget (van 45.000 euro) mogelijk te laag was om bovengenoemde financiële verantwoordelijkheid te nemen.

Met het oog op bouwplanning, kosten, een goede coördinatie en het inperken van veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico´s, besloot DHS álle schoolplein-werkzaamheden voortvloeiend uit haar financiële verantwoordelijkheid onder te brengen bij dezelfde aannemer/hovenier die ook het schoolpleinontwerp zou realiseren. Dit was een forse uitbreiding van het “schoolpleinplan”. Met andere woorden, DHS heeft obs HVL gevraagd alle werkzaamheden tussen gevel en hek te realiseren.

Na diverse onderhandelingsrondes is in mei 2017 door DHS een budget toegezegd van 75.000 euro voor de werkzaamheden waar DHS voor verantwoordelijk was. Op basis van de definitieve offerte van de winnende aannemer en conform de deelopdracht van DHS, was de precieze bijdrage van DHS aan het schoolplein 74.985,79 euro.

Stichting Vrienden van Het Volle Leven

Openbare basisschool Het Volle Leven is een school in het hart van Scheveningen, waar meer dan 530 Scheveningse kinderen met plezier naar toe gaan. Naast het verplichte curriculum zorgen actieve ouders en leerkrachten voor extra activiteiten en voorzieningen, waardoor de kinderen als ze de school verlaten terug kunnen kijken op een fantastische tijd.  Ook dragen deze inspanningen bij aan een grote verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten onderling.

De school groeit en de budgetten staan onder druk. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden de reguliere buitenschoolse activiteiten betaald. Financiering voor meer structurele voorzieningen was nog niet voorhanden. Ook niet voor realisatie van het schoolplein. Met dit initiële doel is de Stichting Vrienden van Het Volle Leven opgericht op 17 juni 2016.

De vriendenstichting heeft gedurende schooljaar 2016/2017 vele ouders geactiveerd en er zijn diverse activiteiten georganiseerd om het schoolplein-budget te vergroten: vanuit de stichting werden sponsoren aangetrokken en donateurs gevonden, zowel financieel als in natura. Kinderen en ouders organiseerden een tweedehands spullen-bazaar, een ouderfeest op de Pier, kinderen gingen langs de deuren voor statiegeld en een succesvolle crowdfunding-actie was de kers op de taart.
De vriendenstichting kreeg grote subsidies van Stichting Initiatief op Scheveningen, mede gefinancierd met steun van het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese Unie en de gemeente Den Haag, en Hoogheemraadschap Delfland. Zo droeg de vriendenstichting uiteindelijk 103.575,22 euro bij aan het schoolplein.

Bekijk hier het ontwerp.

Vrienden van Het Volle Leven op Facebook

Heb je onze facebookpagina nog niet geliked? Ga dan snel naar www.facebook.com/vriendenvanhvl/ en klik op ‘vind ik leuk’!

Je blijft dan altijd op de hoogte van de laatste stand, nieuwe ontwikkelingen, acties en evenementen.

 

Kritische noot: waarom was er eigenlijk geen geld?

 

De nieuwbouw wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. De Rijksoverheid hanteert echter eenzelfde bedrag per schoolplein om te voorkomen dat scholen onevenredig bevoordeeld worden en de Rijksoverheid financiert alleen bestrating en geen speeltoestellen of andere inrichting. Onze school heeft echter een veel groter schoolplein dan andere scholen, waardoor we te weinig budget krijgen. Dit wisten we van te voren en dus heeft de school de afgelopen jaren – zoveel mogelijk – gespaard, maar de uiteindelijke kosten komen veel hoger uit dan het gespaarde bedrag. Het oorspronkelijk beschikbare bedrag was voldoende om een gedeelte van het plein van tegels te voorzien, er was simpelweg niet meer geld beschikbaar voor speeltoestellen of andere meer educatieve of sportieve inrichting.