Stem voor € 7.500

BRENG JE STEM UIT VOOR ONS NIEUWE SCHOOLPLEIN: € 7.500

Voor ons nieuwe schoolplein hebben wij een subsidie ontvangen van € 30.000 van Stichting initiatief op Scheveningen (SIOS). Dit enorme bedrag kan nog met € 7.500 verhoogd worden wanneer ons schoolpleinproject als eerste eindigt in een stemming onder de bewoners van Scheveningen over diverse SIOS-projecten.

Tot en met 12 mei kunnen de inwoners van 18 jaar en ouder uit Duindorp, Havenkwartier, Dorp en Scheveningen Noord (postcode 2581, 2583, 2584, 2586 en 2587) stemmen welke projecten nog een extra bijdrage krijgen.

Wat moet je doen?

Als het goed is heb je thuis een brief ontvangen van de gemeente Den Haag, waarin je wordt opgeroepen om te stemmen: verkiezing Initiatief Op Scheveningen.

Van de zeven projecten moet je er drie aankruisen. Niet meer en niet minder. Stem in ieder geval op project 3. Groen Generatieplein van basisschool het Volle Leven, Rijslag.     

Daarnaast wordt gevraagd de verkiezingscriteria voor volgende rondes in jouw volgorde van belangrijkheid neer te zetten. Onze suggestie is te kiezen voor ‘Kwaliteit van leefomgeving’ en ‘Aanbod voor jong en oud’. Deze punten sluiten goed aan bij ons project.

Het uitbrengen van de stem

Vul de ingevulde stembrief inclusief het voorblad in en:

  • Lever het uiterlijk 11 mei in bij de leerkracht van je kind of bij de administratie. Wij zorgen dat je stembrief bij SIOS komt.
  • Scan of maak een foto van de stembrief inclusief het voorblad en mail het naar info@initiatiefopscheveningen.nl
  • Lever de stembrief inclusief voorblad in op één van de stembureaus, zie stembrief.

GET OUT THE VOTE!

Zorg dat ook je buren, familie en bekenden uit de buurt hun stembiljet invullen en stemmen op project 3. Groen Generatieplein van basisschool het Volle Leven, Rijslag.

 Initiatief op Scheveningen

De Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) heeft als doel werkgelegenheid, het leren en werken, de leefbaarheid en de samenhang op Scheveningen te bevorderen. Dat doel probeert ze te bereiken door gelden vanuit de Europose Unie en de gemeente Den Haag via “Kansen voor West” te doneren aan lokale initiatieven van burgers en bedrijven uit de kuststrook.

www.initiatiefopscheveningen.nl